• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Норекс Агро ООД - търговия със суровини за комбинирани фуражи за селскостопански животни

За нас

 Фирма „Норекс Агро” – Дружество с ограничена отговорност, е създадено през 1990 г. с централно бюро в гр. Плевен. 

             Дейността на Норекс Агро е насочена към търговия със суровини за комбинирани фуражи за селскостопански животни. Зърнено-житните компоненти и слънчогледовите продукти се осигуряват предимно от българския пазар, допълващите белтъчно-биоконцентратни смески – от “DeHeusKoudijs”, Нидерландия, а соевия шрот и други компоненти – от други реномирани източници – производители и/или търговци.

            През 2002 година, с частична финансова подкрепа от Senter– Агенция към министерството на икономиката на Кралство Нидерландия, беше изградено в гр. Пордим, Плевенско ново, съвременно по рода си контейнерно, фуражно предприятие – собственост на Норекс Агро, за производство на комбинирани фуражи. Капацитетът на завода е 15 т./час брашнена смеска или 10 т./час – гранулирана.

            Фуражното предприятие е оборудвано със съвременна техника, която осигурява приложението на технологични възможности на базата на ноу-хау. Машините са осигурени от “OttevangerMillingEngineersB.V. – Нидерландия, световно утвърдена фирма като производител на висококачествено оборудване за фуражни предприятия и мелници.

            Производителната листа на Норекс Агро включва пълноценни комбинирани и допълващи фуражи, включително белтъчно биоконцентратни смески, за всички видове и категории селскостопански животни. Основните производи на пълноценни комбинирани фуражи или съответстващите им допълващи такива са следните: