• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Норекс Агро ООД разполага с модерно оборудвана лаборатория от водещи световни доставчици на аналитична апаратура като:

 • FOSS TECATOR - Швеция
 • FRITISH - Германия
 • METTLER TOLEDO - Германия
 • KENDRO - Германия
 • BINDER - Германия
 • MEMMERT - Германия

Лабораторията обхваща контрола на суровините и крайния продукт.

С цел поддръждане на постоянно и високо качество на предлагания от нас фураж се извършват следните анализи:

 • влага
 • суров протеин
 • суропа пепел
 • калции
 • фосфор
 • хлориди
 • анализи свързани с окачествяване на зърнени култури