• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

 

  • Висококачествени суровини
  • Съвременна техника и технологии 
  • Автоматично управление на производството
  • Постоянен контрол и лабораторен анализ на суровини и готова продукция
  • Прецизност при оптимизирането на комбинираните фуражи и другите произвеждани продукти
  • Подчертано внимание към критичните точки на производствения процес
  • Въведена система за управление на качеството (ISO 9001:2000-12) и контрол на критичните точки на производствения процес (НАССР)