• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
Продукти

Производителната листа на Норекс Агро включва пълноценни комбинирани и допълващи фуражи, включително белтъчно биоконцентратни смески, за всички видове и категории селскостопански животни. Основните производи на пълноценни комбинирани фуражи или съответстващите им допълващи такива са следните:

1.1 Подрастващи пилета и родители на полета бройлери
1.2 Пилета - бройлери - стартер, гроуер, финишер
1.3 Подрастващи пилета и стокови кокошки носачки
1.4 Патици и гъски за отглеждане на черен дроб

 

2.1 Ремонтни женски прасета
2.2 Бременни свине майки
2.3 Лактиращи свине майки и период "отбиване - заплождане"
2.4 Разплодни нерези
2.5 Растящи прасета за угояване - предстартерен*, стартерен, гроуерен и финишерен период

 

3.1 Отбити зайци
3.2 Зайци за разплод

 

4.1 Телета и малачета до и над 6 месечна възраст и разплодни юници
4.2 Телета и малачета за угояване
4.3 Крави и биволиците в лактация
4.4 Крави и биволици през сухостоен период

 

5.1 Агнета и ярета
5.2 Овце и кози